قوی پنجه

(قَ. پَ جِ یا جَ) [ ع – فا. ] (ص مر.) آن که دارای زور بازوست.

اسکرول به بالا