قوی

(قَ یّ) [ ع. ] (ص.)۱ – نیرومند.
۲- سخت، محکم.

اسکرول به بالا