قیادت

(قِ دَ) [ ع. قیاده ] (مص م.) رهبری کردن، پیشوایی کردن.

اسکرول به بالا