قیام و قعود

(مُ قُ) [ ع. ] (اِ.) عمل برخاستن و نشستن.

اسکرول به بالا