قیدبند

(~. بَ) [ ع – فا. ] (اِمر.) قلعه، حصار، دژ.

اسکرول به بالا