قیراندود

(اَ) [ معر – فا. ] (ص مف.) = قیراندوده: قیرمالیده، آغشته به قیر.

اسکرول به بالا