قیشور

(قَ یا ق) [ معر. ] (اِ.) سنگ پا.

اسکرول به بالا