قیصریه

(ق ِیاقَ صَ یِّ) [ ع – قیصریه. ]
۱- (ص نسب.) مؤنث قیصری.
۲- (اِ.) راسته بازار بزرگ.

اسکرول به بالا