قیطان

(ق) [ ع. ] (اِ.) رشته باریک که از ابریشم می‌بافند.

اسکرول به بالا