قیطول

(قَ یا ق) (اِ.) قلعه، حصار.

اسکرول به بالا