قیق

(قَ یا ق) [ ع. ] (اِصت.) فریاد و آواز بلند.

اسکرول به بالا