قیل و قال

(لُ) [ ازع. ] (اِ.)
۱- گفت و شنید، مباحثه.
۲- سر و صدا، جنجال.

اسکرول به بالا