قیمومت

(ق مَ) [ ع. ] (مص ل.) قیم بودن.

اسکرول به بالا