قیه کشیدن

(~. کِ دَ) (اِ.) (عا.) داد و فریاد کردن.

اسکرول به بالا