قی

(قَ یا قِ) [ ع. قی ء ] (اِ.) استفراغ، تهوع.

اسکرول به بالا