مؤانست

(مُ آ نِ سَ) [ ع. مؤانسه ] (مص ل.) با هم انس و الفت داشتن.

اسکرول به بالا