مؤبد

(مَ ءَ بَّ) [ ع. ] (ص.) همیشه و جاوید.

اسکرول به بالا