مؤدی

(مُ ءَ د دا) [ ع. ] (اِمف.) تأدیه شده، پرداخت شده.

اسکرول به بالا