مؤلف

(مُ ءَ لِّ) [ ع. ] (ص فا.)
۱- گردآورنده، فراهم آورنده.
۲- نویسنده کتاب.

اسکرول به بالا