مؤید

(مُ ءَ یَّ) [ ع. ] (اِمف.) تأیید کرده شده.

اسکرول به بالا