مرئی

(مَ یّ) [ ع. ] (اِمف.) نمایان، پدیدار.

اسکرول به بالا