مرید

(مُ) [ ع. ] (اِفا.) اراده کننده، ارادتمند.

اسکرول به بالا