مریض

(مَ) [ ع. ] (ص.) بیمار، ناخوش.

اسکرول به بالا