مزاح

(مِ) [ ع. ] (اِ.) شوخی، خوش طبعی.

اسکرول به بالا