مزحوف

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) دور شده از اصل.

اسکرول به بالا