مزح

(مَ) [ ع. ] (مص ل.) شوخی کردن.

اسکرول به بالا