مزدوج

(مُ دَ وَ) [ ع. ] (اِمف.) جفت شده، دوتایی.

اسکرول به بالا