مزروع

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) زمین کاشته شده.

اسکرول به بالا