مزمر

(مِ مَ) [ ع. مزماز ] (اِ.) نای، سیه نای.

اسکرول به بالا