مزگ

(مَ زْ) (اِ.) درخت بادام تلخ.

اسکرول به بالا