مساجد

(مَ جِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مسجد.

اسکرول به بالا