مساعی

(مَ) [ ع. ] (اِ.) کوشش‌ها، سعی‌ها.

اسکرول به بالا