مسافربری

(~. بَ) (اِمر.) مؤسسه‌ای که کارش بردن مسافران است.

اسکرول به بالا