مساند

(مَ نِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مسند.

اسکرول به بالا