مساهرت

(مُ هَ رَ) [ ع. مساهره ] (مص ل.) شب زنده داری.

اسکرول به بالا