مساومت

(مُ وَ مَ) [ ع. مساومه ] (مص ل.) بها کردن متاع.

اسکرول به بالا