مستأنس

(مُ تَ نِ) [ ع. ] (اِفا.) انس گیرنده.

اسکرول به بالا