مستحب

(مُ تَ حَ بّ) [ ع – فا. ] (اِمف.) کاری که انجام دادن آن بهتر از ترک آن باشد.

اسکرول به بالا