مستغیث

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) فریادخواه، دادخواه.

اسکرول به بالا