مستمری

(~.) [ ع. ] (اِ.) حقوق ماهیانه، مواجب.

اسکرول به بالا