مستهان

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) ذلیل شده، خوار.

اسکرول به بالا