مستهجن

(مُ تَ جَ) [ ع. ] (ص.) زشت و قبیح.

اسکرول به بالا