مستودع

(مُ تَ دَ) [ ع. ] (اِمف.) به امانت داده شده.

اسکرول به بالا