مست

(مُ) [ په. ] (اِ.) گله، شکوه، شکایت.

اسکرول به بالا