مسجل کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) ثابت کردن.

اسکرول به بالا