مسجون

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) زندانی، دربند.

اسکرول به بالا