مسحور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) جادو شده، فریفته.

اسکرول به بالا