مسحی

(مَ) (اِ.) نوعی کفش که صلحا و امرا در پا می‌کردند.

اسکرول به بالا