مسخر کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) فتح کردن، تسخیر کردن.

اسکرول به بالا