مسخر

(مُ سَ خَّ) [ ع. ] (اِمف.) تسخیر شده.

اسکرول به بالا